Θερμοκοιτίδα για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας

Σκοπός του έργου ήταν η υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια και η δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμών μέσω της δημιουργίας νέων κοινωνικών επιχειρήσεων