Βραδιά Ερευνητή 2007

Το έργο ReN2007 αποτελεί μέρος μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που έχει σα στόχο την προσέλκυση της νεολαίας στην έρευνα, την απομυθοποίηση του επαγγέλματος του ερευνητή και τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τους ερευνητές όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ και επικεντρώθηκε στην Έρευνα και τον πολιτισμό.