Αναβάθμιση και Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Το έργο ENTER υποστηρίζει νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες να εκμεταλλευτούν εμπορικά τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν νέες εταιρίες.
Το έργο περιλαμβάνει:

  • Σειρά σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
  • Καθοδήγηση
  • Υποστήριξη για εγκατάσταση σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων