Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας

Το έργο PREMIO υποστηρίζει φοιτητές και ερευνητές να εκμεταλλευτούν εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις ιδέες τους βοηθώντας τους να δημιουργήσουν νέες εταιρίες.
Το έργο περιλαμβάνει:

  • Σειρά σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
  • Καθοδήγηση
  • Υποστήριξη για εγκατάσταση σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων