Βραδιά Ερευνητή 2006

Το έργο ReN2006 αποτελεί μέρος μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που έχει σα στόχο την προσέλκυση της νεολαίας στην έρευνα, την απομυθοποίηση του επαγγέλματος του ερευνητή και τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τους ερευνητές όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Η εκδήλωση, που επικεντρώθηκε στη θαλάσσια έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ στο Ενυδρείο Κρήτης στο Θαλασσόκοσμο