Βραδιά Ερευνητή 2008

Το έργο ReN2008 αποτελεί μέρος μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που έχει σα στόχο την προσέλκυση της νεολαίας στην έρευνα, την απομυθοποίηση του επαγγέλματος του ερευνητή και τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τους ερευνητές όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη