Ανταγωνιστικότητα και Γνώση στον Τομέα του Τουρισμού

Το έργο TOUREG στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τουρισμό σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες με έντονη τουριστική δραστηριότητα