Στόχος του Technofocus ήταν η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των περιοχών του Ευρωπαϊκού Νότου (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ)