Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης | Junior project assistant (Διοικητική υποστήριξη έργου)

Τίτλος ΘέσηςJunior project assistant (Διοικητική υποστήριξη έργου)
Εταιρεία / ΦορέαςΕΤΕΠ-Κ
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
– Διοικητική υποστήριξη έργου
– Συμβολή στην υλοποίηση των παραδοτέων του έργου
– Σύνταξη αναφορών προόδου του έργου
– Παροχή υποστήριξης στην ομάδα διαχείρισης του έργου

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2023

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Πτυχίο AEI (κλάδος: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2), βάσει Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Προγενέστερη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (project management)
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή σε συναφές πεδίο επιστημών
– Άριστη χρήση Η/Υ (μηχανογραφικών εφαρμογών MS Office) όπως πιστοποιείται στο Π.Δ.85/2022, αρθ.9

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Όσοι/ες επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00, αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email hr@stepc.gr

IMBB-FORTH | Lab and communication manager

Τίτλος ΘέσηςLab and communication manager
Εταιρεία / ΦορέαςIMBB-FORTH
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Following the 2 successful EU projects awarded to Biosensors Lab at IMBB-FORTH as the coordinator, we are looking to recruit one enthusiastic new member for the following position: Lab and communication manager

Title: Lab & Communication Manager

Job description:
-Lab operation & organization
-Science communication and outreach
-Management of lab web site/social media
-Project management

Duration: Initially 4 months, renewable for 3 years

Requirements (basic): BSc and/or MSc and/or PhD on biological sciences or computer sciences or any management-related degree

More information on the two projects can be found below:
https://bit.ly/3EOx7AN

To apply, please visit IMBB-Jobs (https://www.imbb.forth.gr/el/jobs-el) and see [Ref # IMB-0506].

The Best Company | Frontend Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςFrontend Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 20 million products from 3.700+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.

As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Responsibilities:
– Develop or enhance existing user interface components following well-known React.js workflows
– Collaborate with backend engineers to spec, write, test, and deploy code that integrates with API endpoints
– Work cross-functionally with product, engineering, and designers to build elegant and modern experiences for users
– Communicate technical ideas and set direction on projects with a focus on solving business challenges
– Learn about and use new web technologies

Requirements:
– Strong experience with modern JavaScript (ES6+)
– Strong experience with the React ecosystem (Redux, Saga, Hooks, Storybook)
– Experience in CSS Processors (e.g. Stylus, Less, PostCSS) and CSS-in-JS (e.g. Styled Components)
– Understanding of common browser APIs and recent extensions to the HTTP protocol as they relate to frontend development
– Understanding of how to write secure frontend code and an awareness of common web application security vulnerabilities
– Experience in server-side development (Node.js, PHP)

Benefits:
– Full-time position with a competitive salary
– Private Health Care insurance
– Access to online courses and relevant resources
– Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
– Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
– Gear for your home office

The Best Company | Backend Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςBackend Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Requirements
• Professional experience in production-grade software, a strong understanding of the Go ecosystem and best practices
• Strong experience with data persistence using SQL DBMS (e.g. MySQL, PostgreSQL)
• Experience with Web API design and HTTP
• Strong troubleshooting and debugging skills
• Experience with design patterns and code architecture
• Team spirit with good communication skills
• Ability to take initiatives

Nice to have
• Experience with NoSQL databases (e.g. MongoDB)
• Solid Docker knowledge (build optimization, networks, Docker Compose, etc.)
• Strong understanding of concurrency and parallelism
• Knowledge of common Goroutine and channel patterns
• Implement reactive architecture, microservices, and REST APIs
• Experience with (or willing to dive in) Kubernetes

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Access to online courses and relevant resources
• Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
• Gear for your home office

The Best Company | DevOps Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςContent Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad
Περιγραφή:


At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 20 million products from 3.700+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.

As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Responsibilities:
– Keep everything purring.
– Investigate anything and everything.
– Be security conscious and consider user privacy to be paramount.
– Evaluate and deploy new software to improve our fleet of servers and services.
– Upgrade and update our servers, software and use new features.
– Automate, automate, automate.
– Improve our CI for faster and more robust builds.
– Improve observability and monitoring across the board.
– Provide redundancy, load balancing, failover and other H/A techniques to improve resilience to failures.

Requirements:
– Be comfortable using a terminal, and know your way around linux systems.
– Expertise with web and DB servers, such as Apache and MySQL.
– Have experience and enjoy scripting (mainly bash), and be able to follow existing script logic.
– Have a good understanding of the whole web stack, networks, packets, servers, dns, etc. how it all works and fits together.
– Be able to take on the responsibility of keeping things healthy. Own it.

Extras:
– Comfortable programming in at least one language.
– Experience with Docker and microservices.
– Experience with Amazon Web Services.
– Experience with Jenkins, Kubernetes, Consul, Nomad or HAProxy.
– Familiar with the GDPR.
– Work experience in a highly available production environment.


Benefits:
– Full-time position with a competitive salary
– Private Health Care insurance
– Access to online courses and relevant resources
– Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
– Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
– Gear for your home office

The Best Company | Content Engineer

Τίτλος ΘέσηςContent Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad
Περιγραφή:


BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform. It currently features more than 20 million products, over 3.700+ merchants and is entering a new and exciting growth phase. As part of its development plan, it is seeking to hire Content Editors for its Heraklion office. The successful candidate will have the opportunity to work in a fast paced environment at the forefront of eCommerce.

Key Responsibilities:
-Assist merchants in integrating and promoting their products on BestPrice.gr
-Check technical specifications for onboarding e-shops
-Provide helpful feedback to merchants
-Monitor ticketing system
-Develop internal tools using Javascript
-Technical support for merchants
-Manager user feedback

Requirements:
– University degree
– Proficiency in computer use
– Excellent written and verbal communication skills both, in the greek and the english language
– Ability to manage and prioritise multiple tasks
– Attention to detail
– Consistent and punctual in meeting agreed timelines
– Collaborative, team player and enthusiastic
– Prior experience as a Content/Web Editor would be appreciated

Experience:
– Studies in Computer Science, Information Technology or related field
– Excellent written and verbal communication skills in Greek/English language
– Familiarity with the Web and new technologies
– Experience in a similar position, preferably in an eCommerce environment, would be considered as a strong plus

Skills:
– Ability to manage and prioritize multiple tasks
– Familiarity with Unix/Linux operating systems/commands
– Experience with web technologies such as HTML, JavaScript
– Familiarity with XML/CSV
– Familiarity with code versioning tools, such as Git
– Excellent communication skills
– Clarity of thought and ability to communicate in text
– Attention to detail
– Consistent and punctual in meeting agreed timelines
– Collaborative, team player and enthusiastic

Benefits:
– The opportunity to be part of a growing and leading digital team in Greece
– Private Health Care insurance
– A relaxed and modern workplace environment
– Training and professional development plan
– Helpful and friendly colleagues

The Best Company | Content Editor

Τίτλος ΘέσηςContent Editor
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad


BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform. It currently features more than 20 million products, over 3.700+ merchants and is entering a new and exciting growth phase. As part of its development plan, it is seeking to hire Content Editors for its Heraklion office. The successful candidate will have the opportunity to work in a fast paced environment at the forefront of eCommerce.

Key Responsibilities:
– Research products and category information
– Check and review incoming products to BestPrice database
– Group and assign products to relevant categories
– Enrich product descriptions and technical specifications
– Understand product category needs and highlight potential issues
– Assist in the development of added value content for users

Requirements:
– University degree
– Proficiency in computer use
– Excellent written and verbal communication skills both, in the greek and the english language
– Ability to manage and prioritise multiple tasks
– Attention to detail
– Consistent and punctual in meeting agreed timelines
– Collaborative, team player and enthusiastic
– Prior experience as a Content/Web Editor would be appreciated

Experience:
– University degree
– Proficiency in computer use
– Excellent written and verbal communication skills in Greek language
– Fluency in English language
– Minimum 1-year experience as a Content Editor, Web Editor or similar position, preferably in an eCommerce environment
– Familiarity with Internet and new technologies

Skills:
– Ability to manage and prioritise multiple tasks
– Excellent communication skills
– Clarity of thought and ability to communicate in text
– Attention to detail
– Consistent and punctual in meeting agreed timelines
– Collaborative, team player and enthusiastic

Benefits:
– Training and professional development plan
– Private Health Care insurance
– Career opportunities
– Pleasant work environment
– Helpful and friendly colleagues

The Best Company| Junior Account Manager

Τίτλος ΘέσηςJunior Account Manager
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform at the forefront of e-commerce. With over 4 million visitors per month, it currently features 3.700+ merchants and is entering a new and exciting growth phase. As part of its development plan, it is seeking to hire a Junior Account Manager for its Athens office.

Key Responsibilities
• Build strong, long-lasting relationships with clients
• Handle day-to-day communications (online & offline)
• Handling accounts
• Create and give training presentations to customers
• Monitor partner compliance with regulations and company policies
• Enable partners to make the most out of BestPrice.gr‘s services


Requirements
• Minimum 1-year experience in a similar position
• BSc degree in Sales, Marketing or relevant field
• Excellent communication and interpersonal skills
• A team player and self-motivated
• Solid presentation skills
• Proactive with a strong drive to succeed
• Fluent in English and Greek

Benefits
• Training and professional development plan
• The opportunity to be part of a growing and leading digital team in Greece
• A relaxed and modern workplace environment
• Private Health Care insurance plan

The Best Company| Advertising Manager

Τίτλος ΘέσηςAdvertising Manager
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform at the forefront of e-commerce. With over 4 million visitors per month, it currently features 3.700+ merchants and is entering a new and exciting growth phase. As part of its development plan, it is seeking to hire an Advertising Manager for its Athens office.

As the Advertising Manager, you will be responsible for fostering and enhancing relationships with brands and advertising agencies while also proactively generating new business opportunities. Your role will involve preparing tailored-made proposals, setting up advertising campaigns, monitoring their performance, and delivering insightful campaign reports to clients.

Key Responsibilities
• Foster and enhance existing relationships with brands and advertising agencies, ensuring their continued growth.
• Proactively generate new business opportunities by identifying and engaging with potential clients, showcasing the value proposition of our advertising services.
• Meticulously prepare proposals tailored to each client’s specific needs, leveraging our expertise and showcasing the benefits of our advertising solutions.
• Efficiently set up advertising campaigns, manage all aspects of the process, including creative assets, targeting and scheduling.
• Thoroughly monitor and optimise advertising campaigns to ensure optimal performance and achieve the desired results.
• Generate detailed and insightful campaign reports, delivering analysis and key findings to clients, showcasing the impact and effectiveness of their advertising initiatives.


Requirements
• Minimum 3-year experience in a similar position, preferably in a digital advertising agency.
• Outstanding written and verbal communication skills in both Greek and English.
• Ability to effectively manage and prioritise multiple tasks.
• Attention to detail.
• Self-motivated and capable of working independently, displaying a proactive approach to tasks and responsibilities.
• Proficiency in Microsoft Office, including Word, Excel, Outlook, PowerPoint, and other relevant tools.


Benefits
• Training and professional development plan.
• The opportunity to be part of a growing and leading digital team in Greece
• A relaxed and modern workplace environment
• Private Health Care insurance plan

Biomimetic |Business Developer

Τίτλος ΘέσηςBusiness Developer
Εταιρεία / ΦορέαςBiomimetic
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BIOPIX-T | Mobile Application Developer

Τίτλος ΘέσηςMobile Application Developer
Εταιρεία / ΦορέαςBIOPIX-T
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad


Here at BIOPIX-T we’re breaking new ground in molecular diagnostics with results delivered right at the point of care. We are now seeking a skilled Mobile Application Developer to build and maintain mobile applications for our clients.

Job Overview

As a developer, you will work closely with our team to design and develop high-quality, scalable, and secure applications. You will be responsible for writing clean, maintainable, and well-documented code, and ensuring that your applications meet our clients’ needs and specifications.

Responsibilities:

-Architect a software solution based on specification documents and user scenarios.
-Design algorithms and implement user stories efficiently and flawlessly.
-Produce clean, efficient code based on specifications.
-Integrate software components and third-party programs.
-Verify and deploy programs and systems.
-Troubleshoot, debug and modify existing software.
-Optimize algorithms.
-Gather and evaluate user feedback.
-Provide user support when needed.
-Recommend and execute improvements.
-Create technical documentation for reference and reporting.
-Implement and maintain the Quality Management System for Software Development.

Qualifications/Requirements:

-At least 3 years of experience in developing mobile applications.
-Willing to take on challenges and develop into a Software team leader.
-Skilled in using testing frameworks.
-Ability to design algorithms and flowcharts and produce clean, efficient code based on specifications.
-Knowledge of both Linux and Windows operating systems.
-Experience working with RESTful APIs, and third-party libraries and APIs.
-Strong understanding of the Ionic/Angular development ecosystem.
-Experience with mobile app development frameworks such as Cordova / Flutter / Ionic / Android Studio.
-Experience with version control systems (e.g. Git).
-Strong problem-solving and analytical skills.
-Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
-Excellent written and verbal communication skills in English.

Nice-to-have:

-Knowledge of IEC 62304.
-Experience in the Medical Device industry developing and maintaining software systems in production.
-Python development knowledge.

Salary range: €1750 – €1900 gross/year

Benefits: On top of an exciting, vibrant and intellectually challenging workplace, we are offering:
-Continued learning and training opportunities
-Flexible working hours, ability to occasionally work from home

Please note CVs will be screened as they come in and only shortlisted applicants will be notified and given reasonable notice ahead of interview. All shortlisted applicants will be notified of the interview result within maximum 4 weeks’ time after the interview.
BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. is an equal opportunity employer. We want applicants of diverse background and hire without regard to color, gender, religion, national origin, citizenship, disability, age, sexual orientation, or any other characteristic protected by law.-

Enartia |System administrator Specialist (Remote)

Τίτλος ΘέσηςSystem administrator Specialist (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςEnartia
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

About Enartia

Enartia is a group of brands, Papaki and TopHost, focused on domain registration, web hosting, WordPress, and cloud services. Papaki is the No 1 .GR and.EU domain registrar in Greece, making the company a leader in domain name services. TopHost provides web hosting solutions that cover every aspect of an organization. Our offices are in Heraklion, Crete, but since the beginning of the pandemic, we have been working under a fully remote setup.

Our mission is to change the online presence experience by empowering people with WOW online solutions. We utilize the power of the Internet to make daily life easier and more productive for everyone through innovative, reliable, and friendly services. We provide top-quality services to our customers, and at the same time, aim to create innovation and change.

Since April 2021, Enartia has been part of team.blue, a company that offers digital presence and enablement tools such as domains, hosting, email, VPS, and applications to over 2 million SMEs, SoHo, and developer customers across Europe. The group, which has over 1,900 employees, consists of more than 30 well-known and respected brands, spanning across thirteen European countries and operating under several brand names for each jurisdiction – with a bloodline that represents a total commitment to customers.

The Role:

The best candidate should be ensuring smooth operation and availability of the service to customers This person should be monitoring and managing the fullness of backup servers as well as valid new security and mentoring and advising support team members with constant educational presentations & analysing complex requests on a weekly basis with the ticketers and Support the team of developers by providing tools and infrastructure to devs.


Duties & Responsibilities

-Deal with advanced network routing and switching
-Ability to establish processes and automate them to track and implement system solutions (ansible, shell scripting)
-Great use of Services / Data / Network Security
 -Design and maintain advance monitor and data collection services
 -Install, configure and troubleshoot Linux-based environments, specifically Centos or RedHat for web hosting and virtualization technologies.
-Script in Shell, BASH, Perl, and/or coding in Python
-Use of Ansible automation tool
-Use of server virtualisation software, such KVM
-Use of Nginx configuration for web services
-Great use of Web hosting technologies and panels such as Plesk and Cpanel
-Great use of setting up mail servers (e.g. Postfix, exim, Dovecot).
-Advanced use of MySQL/MariaDB database servers and clusters (e.g. Galera).
-Logging and monitoring systems (e.g. Syslog, icinga, nagios, Grafana, Prometheus)
-Use of common backup strategies and backup tools.
-Deal with jenkins/gitlab/teamcity or any other ci/cd systems.
-Work with cloud technologies
-Use of VoIP technologies and software (SIP, Asterisk)


Requirements
-More than 4-5 years managing Linux server infrastructures.
-In-depth understanding of Linux systems.
-Strong programming skills in at least one programming language such as Python.
-Experience with web and email services (NGINX, HTTP, postfix, dovecot)
-Experience with virtualization technologies like KVM
-Working knowledge of a configuration management system like Ansible.
-Ability to debug, optimize code, and automate routine tasks.
-Effective communication and written skills with a strong tendency to Jira and Confluence.


We will appreciate if you have
-Experience with managing bare-metal hardware
-Knowledge of Ansible automation tool
-Knowledge of Web hosting technologies and panels such as Plesk and Cpanel
-Knowledge of logging and monitoring systems (e.g. Syslog, icinga, nagios, Grafana, Prometheus)


Benefits
-Work from anywhere in Greece (fully remote setup)
-Laptop & Equipment
-Competitive Salary
-Periodic training sessions
-Private health insurance
-Work-life balance environment
-Ticket Restaurant
-Extra days off
-Recommend a friend Bonus

Enartia |Technical Support (Remote)

Τίτλος ΘέσηςTechnical Support (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςEnartia
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Description
Enartia is looking for a Technical Support Representative. The best candidate should be passionate, highly motivated, familiar/expert with web hosting, and ambitious about a career in customer service and technical support. This person will join the Support Team, in-house or remotely, in order to enhance the quality of support offered to Enartia’s customers.


Responsibilities:
-365 (16/7) Rotated Shifts
-Provide assistance and consulting to our customers via Voice, Email and Chat.
-Own each help request, treating each customer with care, realness, integrity.
-Document relevant details to help customers and your colleagues with future requests.
-Target in first contact resolution, if first call resolution cannot be met, properly code trouble tickets for escalation to 2nd level support
-Provide customer feedback to Supervisors and Managers in order to improve products, services, and customer satisfaction


Requirements:
-This is a fast-paced and results-oriented role – you will need to show persistence, calm and control under sometimes stressful conditions
-Ability to understand our customer’s needs and make sure that they have the services that fit for them
-Have strong critical thinking skills and an ability to quickly resolve issues
-Basic understanding of some of the following (domains, email, SSL, DNS, FTP,SMTP, Linux, Apache, HTML, PHP, MySQL.)
-Nice to have familiarity with Plesk, CPanel


Benefits:
-Laptop and equipment
-Remote Working
-Private Health Insurance
-Extra days off
-Recommend a friend
-Access to books and resources for professional and personal development
-Sponsored trainings, courses and certifications
-Sponsored conference and seminar attendance
-Work-life balance environment
-Ticket Restaurant

Enartia |Commercial Director (Remote)

Τίτλος ΘέσηςCommercial Director (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςEnartia
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

About Enartia
Enartia is a group of brands, Papaki and TopHost, focused on domain registration, web hosting, WordPress, and cloud services. Papaki is the No 1 .GR and.EU domain registrar in Greece, making the company a leader in domain name services. TopHost provides web hosting solutions that cover every aspect of an organization. Our offices are in Heraklion, Crete, but since the beginning of the pandemic, we have been working under a fully remote setup.

Our mission is to change the online presence experience by empowering people with WOW online solutions. We utilize the power of the Internet to make daily life easier and more productive for everyone through innovative, reliable, and friendly services. We provide top-quality services to our customers, and at the same time, aim to create innovation and change.

Since April 2021, Enartia has been part of team.blue, a company that offers digital presence and enablement tools such as domains, hosting, email, VPS, and applications to over 2 million SMEs, SoHo, and developer customers across Europe. The group, which has over 1,900 employees, consists of more than 30 well-known and respected brands, spanning across thirteen European countries and operating under several brand names for each jurisdiction – with a bloodline that represents a total commitment to customers.

The Role
The Commercial Director Greece will be part of the local leadership team in GR and will report to team.blue Chief Revenue Officer. The role will assume overall responsibility for the Commercial aspects of the business, that is, the functions that serve our customers and drive our revenue.
The Commercial Director will work closely with regional stakeholders and group functional units: finance, tech, data science, product and will manage local Sales, Marketing and Customer Care teams, ensuring that the business objectives are met (ROI, performance, turnover, profit, efficiency etc.) for brands focused primarily on the Greek region.


Responsibilities:
-Forecasting, planning, and setting budgets in coordination with the finance department for all commercial activities within the business.
Setting business objectives and creating, implementing and analyzing success of strategies.
-Define and implement local strategies for pricing & packaging in order to increase average value of customers and gross adds.
-Working with marketing in order to increase new customers count while keeping under control the cost of acquisition.
-Focusing on channel innovation to drive maximum customer volumes through both marketing and sales efforts.
-Develop cross-selling and up-selling activities driven through marketing automation with the goal of increasing product adoption, usage and ARPU.
-Build a culture of data driven decision making within teams, ensuring tracking is correctly defined and implemented.
-Analyzing the competition and market conditions and implementing strategies to ensure Greek brands have a (continuous) competitive edge.
-Design and implementation of processes and procedures in line with the group best practices, to ensure maximum efficiency.
-Conduct regular analysis of customer base to identify trends and measure growth. Identifying emerging customer needs and bringing them group product functional unit.
-Provide local commercial insight on any M&A activities to ensure that appropriate value creation plans are realized operationally, and that full integration is executed with existing business resource.
-Leading the business in a way that puts customer satisfaction and the customer journey at the heart of everything we do, ensuring that we are completely customer centric, whilst maintaining an efficient and well managed customer support offer
-Setting objectives in conjunction with our support team, developing strategies to achieve maximum output whilst also ensuring the highest possible level of customer service as measured by NPS ratings
-Developing sales activities for corporate accounts, resellers and in the future create a sale culture within the customer support team.
-Analyzing customer feedback and trends to identify areas of product and service improvement.
 

Required skills and experience:
-Great experience in managing marketing, customer care and sales teams in a B2B / SMEs setting, ideally in a technology/SaaS related industry.
-Strong experience in performance and digital marketing with test and learn mentality.
-Commercial acumen to be able to manage complex projects considering the impact on the overall organization.
-In depth senior management experience managing teams within the Sales, Marketing and Customer Service function, with strong inspirational leadership skills
-Ability to meet challenging targets within tight deadlines.
-Highly competent influencer up to and including board level.
-Excellent ability to organize, synthesize and present information to senior leadership and key stakeholders in product, marketing, finance and sales teams.
-Deep understanding of subscription-based business model.
-Strategic yet hands-on approach.
-Effective cost centre management and budgetary control.
-Knowledge of domain and hosting industry a plus.


Personal attributes and Key competencies:
-Outstanding analytical skills and a strong ability to interpret and present key findings and recommendations.
-A self-starter, comfortable working at pace with significant amounts of autonomy.
-At ease in working in a transforming environment.
-Organized and detail orientated.
-A sharp yet strategic thinker, self-driven and entrepreneurial.
-A confident and inspirational servant-leadership style.
-Strong facilitation and group problem solving skills.


Benefits:
-Work from anywhere in Greece (fully remote setup)
-Laptop & Equipment
-Competitive Salary
-Periodic training sessions
-Private health insurance
-Work-life balance environment
-Ticket Restaurant
-Extra days off
-Recommend a friend Bonus
 

EXAPSYS|PCB Design

Τίτλος ΘέσηςPCB Design
Εταιρεία / ΦορέαςEXAPSYS
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

EXAPSYS|FPGA Designer

Τίτλος ΘέσηςFPGA Designer
Εταιρεία / ΦορέαςEXAPSYS
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

EXAPSYS|Project Manager

Τίτλος ΘέσηςProject Manager
Εταιρεία / ΦορέαςEXAPSYS
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

JADBio | IMAGE ANALYST

Τίτλος ΘέσηςIMAGE ANALYST
Εταιρεία / ΦορέαςJADBio
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

JADBio is a fast growing company, in Europe and the US, and we’re on a mission: to make machine learning accessible to every life scientist and biodata analyst regardless of coding expertise.  Our JADBio Platform team works with researchers, universities and biotechnology institutions globally to offer our services directly through our UI platform or our API. We help our partners to integrate with our automated machine learning services. The team’s goals are to drive the growth of JADBio through partnerships and integrations by creating a world class product delivered to all life scientists around the world.

About the Job
We are currently looking for a data scientist in image analysis to strengthen our personnel. The candidate should be able to handle various tasks, including reviewing the relevant literature, implementing the necessary (existing or new) algorithms, processing of image data, analysing image data and other data modalities, and interpreting the outcome.

Skills and Qualifications
Must-have:
• M.Sc. in Computer Engineering, Computer Science or related technical field (PhD will be an asset)
• Experience using contemporary software tools for algorithm and/or system development for image analysis and/or machine learning using Python
• Excellent communication, teamwork & problem solving skills
• Independent thinking, ability to work autonomously, coming up with proposals and solutions, taking initiatives
• Professional working proficiency in English
• Fulfilled military obligations, where applicable.

Additionally, will be appreciated:
• Background in Mathematics and Algorithms
• Knowledge of version control tools (e.g. git)
• Programming experience
• A notable track of relevant experience is highly desirable.

Particularly, past/current participation in projects related to image analysis or deep learning / machine learning.

Interested? Send us an email at careers@jadbio.com attaching your CV

JADBio | SOFTWARE ENGINEER

Τίτλος ΘέσηςSOFTWARE ENGINEER
Εταιρεία / ΦορέαςJADBio
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

JADBio is a fast growing company, in Europe and the US, and we’re on a mission: to make machine learning accessible to every life scientist and biodata analyst regardless of coding expertise.  Our JADBio Platform team works with researchers, universities and biotechnology institutions globally to offer our services directly through our UI platform or our API. We help our partners to integrate with our automated machine learning services. The team’s goals are to drive the growth of JADBio through partnerships and integrations by creating a world class product delivered to all life scientists around the world.

About the Job
We’re looking for full-time software engineers with passion. For software. For users. For making a difference. For creating value. And for the well-being and success of the team. You’ll be part of the engineering team tasked with building software components that deliver AutoML to users. The current focus is on our SaaS web app (jadbio.com), working directly with product management and with the team responsible for core AutoML assets. The team is distributed across Heraklion (GR) and Aarhus (DK). Knowledge of machine learning is a plus, not a requirement. But plain old human learning is key.


Our current workload is heavy on the frontend side, and while we expect you to be able to contribute immediately here, we are not going to pin you to that role.

Some of the technologies we use are Angular, Java, Spring Boot, TeamCity, RabbitMQ, and Kubernetes.


Interested? Send us an email at careers@jadbio.com attaching your CV

ORamaVR| Deep-learning (DL) Researcher

Τίτλος ΘέσηςDeep-learning (DL) Researcher (Geneva/Paris/Remote-Flex)
Εταιρεία / Φορέας ORamaVR
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ORamaVR| Data Engineer or Data Scientist

Τίτλος ΘέσηςData Engineer or Data Scientist (Geneva/Paris/Remote-Flex)
Εταιρεία / Φορέας ORamaVR
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ORamaVR| Game Developer or Real-Time 3D designer

Τίτλος ΘέσηςGame Developer or Real-Time 3D designer (Thessaloniki or Heraklion and remote-flex)
Εταιρεία / Φορέας ORamaVR
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ORamaVR| VP Sales & Marketing

Τίτλος ΘέσηςVP Sales & Marketing (Geneva/Paris/Remote-Flex)
Εταιρεία / Φορέας ORamaVR
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ORamaVR| Finance & Accounting Manager

Τίτλος ΘέσηςFinance & Accounting Manager (Thessaloniki or Heraklion and remote-flex)
Εταιρεία / Φορέας ORamaVR
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

OXYGEN Pelatologio |Technical Support Engineer

Τίτλος ΘέσηςTechnical Support Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςPelatologio
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob adPosition Location: Heraklion, Crete

Cloud Services Company (Oxygen Pelatologio) is searching for skilled and talented engineers to develop and maintain our organization’s web (SaaS) products and services.

Cloud Services company is one of few Certified myDATA Providers from AADE and running Oxygen Pelatologio SaaS software (oxygen.gr) which is a business software CRM/ERP focused mainly at e-invoicing, cloud cashier/pos, online payments, eshops integrations and business management.

The Company has its headquarters in STEP-C at the Foundation of Research and Technology Park (FORTH) in Heraklion, Crete.

Your duties will include managing and reviewing code, updating and maintaining existing applications or services and developing new web-based products and tools. Occasionally may request to do second level technical support to customers in case of more complex problems.

The ideal candidate for this role must have excellent coding skills, excellent communication with customers and team members, good task management, critical thinking skills and problem solver. Must be in a position that can predict problems and software needs.

Responsibilities:

– Maintain and update our WooCommerce plugin to ensure compatibility with the latest version of WooCommerce.

– Provide technical support to customers by answering tickets and resolving their issues in a timely manner.

– Troubleshoot and debug issues reported by customers and provide solutions to their problems.

– Work with the development team to identify and fix any bugs or issues with the plugin or the application.

– Document all customer interactions and technical solutions in our ticketing system.

– Continuously improve the quality of our customer support by identifying and addressing areas of improvement.

– Develop and maintain documentation for the plugin and its features.

– Keep up-to-date with the latest developments in WooCommerce and WordPress.

– Work with the marketing team to create user guides, video tutorials, and other materials to help customers use the plugin more effectively.Requirements:

– Experience with WooCommerce, WordPress, and PHP.

– Knowledge & Experience with front-end languages and libraries (e.g. HTML/ CSS, JavaScript, jQuery)

– Basic knowledge of versioning control system (Git)

– Familiarity with databases (MySQL, MariaDB)

– Excellent problem-solving and troubleshooting skills.

– Strong written and verbal communication skills (Greek).

– Ability to work both independently and in a team, and manage multiple priorities.

– Great attention to detail

– Organizational skills

– Can follow deadlinesAdditional Experience:

– Experience with other eCommerce platforms such as Shopify, OpenCart or Magento is a plus.

– Experience with creating video tutorials and user guides is a plus.


You are a perfect fit for the rest of the team, if you:

– Are grateful for the past and passionate for tomorrow

– Be the forest not the tree

– Make others matter

– Love integrity with no excusesWhat the Company Offers:

– Competitive remuneration package, including performance bonus and benefits

– Internal wellbeing actions

– Excellent working environment

– 1 Day Remote working per week

– Group health/medical insurance package

– Birthday Gift: 1 Day Leave

– Laptop & all hardware you will need

OXYGEN Pelatologio |Junior Marketing Specialist

Τίτλος Θέσης Junior Marketing Specialist
Εταιρεία/Φορέας Pelatologio
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

OXYGEN Pelatologio |Customer Support Specialist

Τίτλος Θέσης Customer Support Specialist
Εταιρεία/Φορέας Pelatologio
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

OXYGEN Pelatologio |Sales & Business Development Associate (BDA)

Τίτλος Θέσης Sales & Business Development Associate (BDA)
Εταιρεία/Φορέας Pelatologio
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

OXYGEN Pelatologio |Full Stack Software Engineer

Τίτλος Θέσης Full Stack Software Engineer
Εταιρεία/Φορέας Pelatologio
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

OXYGEN Pelatologio |Front End Software Engineer

Τίτλος Θέσης Front End Software Engineer
Εταιρεία/Φορέας Pelatologio
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Phaistos Networks | Lead Content Manager

Τίτλος ΘέσηςLead Content Manager
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Description:

Phaistos Networks is looking for an experienced Lead Content Manager to develop and execute the video content strategy for Glomex: the premier content platform for digital publishers, broadcasters and advertisers. Primarily we are looking for an experienced journalist, with a deep understanding of the media landscape in Greece, who is able combine their expertise with commercial acumen. You must be a natural leader, able to inspire and unite teams around a common vision and strategy.

Key Responsibilities:
– Establish the content strategy of Glomex and set out and monitor all related plans and processes
– Lead the production process of original and effective video content for Publishers, from identifying content opportunities and areas of high interest, to developing compelling video concepts and ideas, ensuring successful delivery and performance of all video
– Manage high-stakes relationships with Publishers, influence decisions on content and distribution rights and relay the value proposition of Glomex for the entire ecosystem
– Devise KPIs for video production, media pickup and audience reach, and monitor performance daily
– Develop and optimize the current content portfolio, ensuring that the wide variety of short-form videos meet partner needs and business objectives.
– Provide editorial and creative input to content provider partners (freelancers, production houses etc.) to ensure all content supports and extends the brand’s initiatives.
– Manage editorial calendars to further develop and optimize editorial workflows and communication/promotional actions regarding current, new, and upcoming content.
– Constantly improve and optimize video content delivery and distribution processes to achieve inventory growth, based on data analysis and teams’ insights.

Candidate Profile:
– Proven experience in managing content strategies with a campaign-based, insights-led approach
– Experience building content strategy to serve business and communications goals that map to KPIs.
– Strong writing and editing skills with a passion for staying current and engaging with the latest information pertaining to news and entertainment.
– Analytic rigour, journalistic integrity, drive for quality and curiosity to stay on the cutting edge of the digital landscape

Requirements:
– Bachelor’s degree in Digital Media, Journalism, Communication, or relevant field.
– Minimum 5 years of working experience in a relevant job position within the Digital Publishing Industry (Video Curation/Production). Working experience in Broadcast Media will be considered a plus.
– Excellent verbal and written communication skills both in Greek and English; German will be considered a plus.
– Ιn-depth understanding of Digital/Content Marketing principles and data (video analytics).
– High energy, proactive team player, detail oriented and flexible to pivot with changes in priorities.

Phaistos Networks|Frontend Software Engineer

Τίτλος ΘέσηςFrontend Software Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad


Phaistos Networks is a leading R&D company, founded in 1997, on a mission to build powerful, elegant, data-driven products and services for people and businesses. We are passionate about technology and data, and we work hard to provide a human touch along with excellent service to our customers.

As we are accelerating our momentum as a leading Digital Marketing and Advertising Services company, we are seeking a Frontend Software Engineer to join our engineering team.

Our ideal candidate is an enthusiastic engineer with an innate thirst for knowledge and a “get things done” attitude. If you aspire being part of a digitally driven and innovation-led environment and you draw energy from the team, we would like to meet you.

Our company offers you the flexibility to work remote or in our offices in Heraklion Crete, Moires Crete and Athens.

About the Job/Responsibilities

Our new colleague will:

•Collaborate with other team members and partners
•Research and identify solutions
•Diagnose and troubleshoot technical issues
•Τalk to partners/clients through a series of actions, to provide valuable feedback and support
•Prioritize and manage several open issues at one time
•Develop web solutions using JavaScript technologies
•Develop and maintain unit tests and test automations
•Perform code reviews
•Contribute to the complete software development life cycle

Requirements:

•Good understanding of web architecture and how web works
•Excellent knowledge of HTML5, CSS3
•Strong experience on modern JavaScript (ES6) and front-end technologies like VueJS and ReactJS
•Familiarity with Docker
•Comfortable with CSS preprocessors like SASS and Stylus
•Experience with REST APIs
•Familiar with git-based workflows
•A broad understanding with “last mile” tools webpack

Will be considered a plus

•Knowledge of the digital advertising ecosystem
•Experience with unit testing and test automations
•Working experience with SCRUM and Agile methodologies
•Solid experience with RPC and GraphQl
•Experience with relational databases like MySQL
•Solid understanding of unit testing (Jest, Puppeteer, Cypress and PHP Unit)

We Offer

•Exciting & friendly work environment
•Career & competencies development
•Continuous training
•Competitive salary package

Phaistos Networks|Backend Software Engineer

Τίτλος ΘέσηςBackend Software Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Phaistos Networks is a leading R&D company, founded in 1997, on a mission to build powerful, elegant, data-driven products and services for people and businesses. We are passionate about technology and data, and we work hard to provide a human touch along with excellent service to our customers.

As we are accelerating our momentum as a leading Advertising Technology company, we are seeking a Backend Software Engineer to join our team in Heraklion, Crete and contribute to the company’s growth and expansion.

About the Job

As the Backend Software Engineer of Phaistos Networks, you will be responsible for the research and development of our new services. You need to be an enthusiastic engineer with an innate thirst for knowledge and a “get things done” attitude. If you aspire to be part of a digitally driven and innovation-led environment and you draw energy from the team, we would like to meet you.

Responsibilities

•Architecting, Building, and Testing new technologies and services
•Work with R&D teams to design, develop and deliver quality, production-ready code
•Contribute to the complete software development life cycle
•Develop multiple unique advertising products
•Collaborate with the frontend team to develop more functional code to enhance the user experience.
•Troubleshoot and debug applications
Gather and address technical and design requirements
•Collaborate with developers, designers and system administrators to identify new features

Qualifications and skills

•Bachelor’s degree, or equivalent experience
•Solid hands-on programming experience in one or more of the following programming languages: C, C++, Python, Java, Go, Rust
•Strong knowledge of version control with Git and git-based workflows
•Experience with relational databases like MySQL
•Familiarity with Docker
•Ability to quickly learn, understand and work with new emerging technologies and methodologies
•Great communication skills. Should be able to respond to feature requests, bugs reports, and ad-hoc questions
•Solid experience with APIs (REST, GraphQL, RPC, etc)

Would be considered a plus

•Worked in the digital advertising ecosystem
•Having experience in advertising systems
•Experience with GraphQL
•Familiar with microservices
•Experience with container management tools like Kubernetes
•Experience with GoLang
•Communication skills

Phaistos Networks |Quality Assurance Engineer

Τίτλος ΘέσηςQuality Assurance Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Description:

Phaistos Networks is a leading R&D company, founded in 1997, on a mission to build powerful, elegant, data-driven products and services for people and businesses. We are passionate about technology and data, and we work hard to provide a human touch along with excellent service to our customers.
As we are accelerating our momentum as a leading Advertising Technology company, we are seeking a Quality Assurance Engineer to join our team in Heraklion, Crete and contribute to the company’s growth and expansion.

About the Job:
As a Quality Assurance Engineer will be responsible for conducting tests before product launches to ensure software runs smoothly and meets company needs, while being cost-effective.

Responsibilities :
– Collaborate with other team members and partners to evaluate or diagnose problems and recommend possible solutions.
– Collaborate with the Product Development team to ensure consistent project execution.
– Discover, analyze and document bugs and errors found during tests.
– Create tests to identify software problems and file issues to the development team.
– Review user interfaces for consistency and functionality.
– Prepare detailed٫ comprehensive and well-structured test plans and test cases.
– Identify quality assurance process bottleneck and suggest actions for improvement.
– Plan, create and manage the overall Quality Planning strategy.

Qualifications and Skills :
– Basic knowledge of web technologies like HTML, CSS, JS
– Great oral and written communication skills
– Ability to solve problems quickly
– Able to remain calm under pressure

Phaistos Networks | System Administrator

Τίτλος ΘέσηςSystem Administrator
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Description:

Phaistos Networks is a leading R&D company, founded in 1997, on a mission to build powerful, elegant, data-driven products and services for people and businesses. We are passionate about technology and data, and we work hard to provide a human touch along with excellent service to our customers.
As we are accelerating our momentum as a leading Digital Marketing and Advertising Services company, we are seeking a System Administrator to join our team, located in Heraklion Crete and contribute to the company’s growth and expansion.
Our ideal candidate is an enthusiastic system administrator with an innate thirst for knowledge and a “get things done” attitude. If you aspire to be part of a digitally-driven and innovation-led environment and you draw energy from the team, we would like to meet you.

About the job located at Heraklion, Crete:
Under the role of System Administrator, our new colleague will:
– Maintain, upgrade and update our servers, software and use new features.
– Automate common processes.
– Evaluate and deploy new software to improve our fleet of servers and services.
– Provide ChatOps integrations.
– Improve our CI for faster and more robust builds.
– Report problems and interact with our R&D team.
– Improve observability and monitoring across the board.
– Provide redundancy, load balancing, failover and other H/A techniques to improve resilience to failures.
– Perform consistent Backups.
– Support staff computer needs.

Requirements:
You need to be:
– Be familiar with Ubuntu Linux.
– Know bash and php scripting to some extent.
– Know Docker and microservices.
– Have proven expertise with web and DB servers, such as Apache, Nginx.
– Βe security conscious and consider user privacy to be paramount.
– Good verbal and written communication skills in both greek and English

Will be considered a plus:
– Comfortable programming in at least one language.
– Experience with Amazon Web Services.
– Familiar with the GDPR.
– Formal qualification in a computer, mathematics or related field.
– Work experience in a highly available production environment.
– Experience in: Haproxy load balancer
– Nomad workload orchestrator
– Consul service discovery system
– Jenkins automation server
– BIND / named domain name system software
– Bacula backup system
– Memcached memory caching
– Postfix mail transfer agent
– Firewall configuration with Iptables

We Offer:
– Exciting & friendly work environment
– Career & competencies development
– Continuous training
– Flexible working conditions
– Competitive salary package

Phaistos Networks |Marketing Director

Τίτλος ΘέσηςMarketing Director
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Description:

As we are accelerating our momentum as a leading Advertising Technology company, we are seeking a Marketing Director to join our team in Athens and contribute to the company’s growth and expansion.
Our ideal candidate demonstrates an innate thirst for knowledge and a “get things done” attitude. If you have great communication skills and you draw energy from being part of a team, we would like to meet you.

About the Job:
As we are accelerating our momentum as a leading Advertising Technology company, we are seeking a Marketing Director to join our team in Athens and contribute to the company’s growth and expansion.

Responsibilities :
– Provides overall direction, guidance and leadership to the Marketing team, establishes scope of work, workflows, collaboration models and marketing technology, tools & automations
– Designs and implements the marketing strategy of the organisation, including marketing plans
– Contributes to the annual growth forecast and budgeting exercise, allocates sales targets per brand, product, channel, market, region
– Owns Marketing’s share of the company’s P&L and works with the team to drive all awareness and acquisition campaigns to help meet sales targets
– Proactively monitors sales, brand awareness, partner satisfaction and other metrics and takes corrective action by coordinating cross-functional teams towards commercial goals
– Establishes all revenue streams, distribution channels, commercial agreements with domestic and international partners
– Surveys competitive landscape, advertising technology trends, international expansion prospects, as well as other opportunities for growth and discusses regularly with Top Management
– Owns the Marketing budget, allocates resources effectively and provides reports to Finance throughout the year

Qualifications and Skills :
– Bachelor’s degree in Marketing, business administration or similar discipline. Master’s degree desirable
– At least 5 years in a managerial role in Marketing
– Senior leadership and problem-solving skills
– Excellent oral and written communication skills in Greek and English
– Data-driven decision maker, combining experience and instinct with a commercial mindset
– Ability to collaborate across departments with authority and resolve, combining marketing objectives with communications opportunities

Phaistos Networks |Publisher Success Executive

Τίτλος ΘέσηςPublisher Success Executive
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Description:

Phaistos Networks is a leading R&D company, founded in 1997, on a mission to build powerful, elegant, data-driven products and services for people and businesses. We are passionate about technology and data, and we work hard to provide a human touch along with excellent service to our customers.
As we are accelerating our momentum as a leading Advertising Technology company, we are seeking a Publisher Success Executive to join our team in Heraklion, Crete and contribute to the company’s growth and expansion.

About the Job:
As the Publisher Success Executive of Phaistos Networks, you will work closely with Publishers & Broadcasters, manage their whole advertising lifecycle and act as trusted advisor.

Responsibilities:
– Manages and grows a roster of Publisher accounts and acts the partner’s main day-to-day contact
– Creates long-term relationships of trust and offers insights to partners
– Assists partners with any issues that may arise, aiming to delight with a positive, customer-centric attitude
– Oversees the customer lifecycle including onboarding, success and renewal
– Ensures customers are kept up to date with the latest product features and versions, and how these can benefit them
– Responsible for meeting revenue targets by managing accounts, cross-selling and encouraging retention and renewal rates against set KPIs
– Analyses customer needs and suggests upgrades to meet their requirements
– Provides Team Leader with customer feedback to help identify potential new features

Skills & Qualifications:
– Bachelor degree in Informatics, Marketing, Business Administration or relevant field.
– Experience working with senior and executive level customer contacts
– Confident, high energy, self-motivated and a team player
– Outstanding written and verbal communication skills with excellent presentation skills
– Well-organized, with a high attention to detail and ability to prioritize
– Experience within the Digital Advertising industry is a plus

Phaistos Networks |Product Manager

Τίτλος ΘέσηςProduct Manager
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Description:

As the Product Manager of Phaistos Networks, you will be responsible for setting out the product vision and strategy of Phaistos Networks. You will work closely with Engineering and Marketing teams as well as international product partners in order to develop and deliver new products as well as continuously optimize existing ones.

Responsibilities:
– Analyses and defines the customer experience for all Phaistos Networks products and proposes ideas and vision for the future of advertising technology
– Translates product strategy into detailed requirements and prototypes
– Carries out research and surveys, gathers and collates feedback and derives insights that are cascaded timely to all relevant stakeholders
– Actively seeks product feedback from influencers, thought leaders and power users across the whole spectrum of the advertising landscape and determines priorities, resource, effort and budget allocation
– Works closely with Marketing on productization elements, such as pricing tiers, feature sets and functionality of products as well as value proposition, positioning, product launches and other commercial aspects
– Sets out priorities, activities and optimisations for time-to-market to ensure maximum customer impact and collaborates with Engineering on daily workload
– Identifies and fills product gaps and generates new ideas that grow market share, improve customer experience and drive growth

Qualifications and Skills:

– Bachelor’s degree in either business or science fields. Expertise in product and project management processes and tools, from Waterfall to Agile
– Relevant qualifications in project management such as PRINCE2, PMI or similar
– Proven track record in developing and shipping products and working with cross-functional teams

Spectricon | Διευθυντής Πωλήσεων Επιστημονικών Οργάνων

Τίτλος ΘέσηςΔιευθυντής Πωλήσεων Επιστημονικών Οργάνων
Εταιρεία / ΦορέαςSpectricon
Ημερομηνία Δημοσίευσης10/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
Υπερσύνδεσμος

Η Spectricon είναι μια ταχέως εξελισσόμενη εταιρεία που αναπτύσσει μικροσκόπια υψηλής τεχνολογίας και συσκευές υπερφασματικής απεικόνισης. Αναζητούμε, για άμεση πρόσληψη, έναν (μια) φιλόδοξο (η) και ενεργητικό (η) διευθυντή (ρια) διεθνών πωλήσεων για να μας βοηθήσει να διευρύνουμε το πελατολόγιο μας. Η θέση αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα ηγηθεί της σχεδίασης και της εφαρμογής μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πωλήσεων, καθώς και της δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες. Συνηθισμένοι πελάτες μας είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα καθώς και ιδιώτες.

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου BSc ή/και MSc ή/και PhD στις επιστήμες ή στη μηχανική με τουλάχιστον πενταετή διεθνή εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις επιστημονικών οργάνων/συσκευών και με την δυνατότητα εργασίας με βάση τα Χανιά ή την Αθήνα.

Εάν ενδιαφέρεσθε να εργαστείτε σε ένα φιλικό, διεπιστημονικό περιβάλλον και είστε πρόθυμος να κάνετε τη διαφορά προωθώντας παγκοσμίως καινοτομίες που αλλάξουν τον κόσμο, τότε στείλτε ένα λεπτομερές βιογραφικό στο: info@spectricon.com  και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Traqbeat Technologies PC| Junior Embedded Software Engineer

Τίτλος ΘέσηςJunior Embedded Software Engineer
Εταιρεία / Φορέας Traqbeat Technologies PC
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad