Ανοιχτές θέσεις εργασίας σε εταιρείες και φορείς του ΕΤΕΠ-Κ

1. Spectricon | Διευθυντής Πωλήσεων Επιστημονικών Οργάνων

Τίτλος ΘέσηςΔιευθυντής Πωλήσεων Επιστημονικών Οργάνων
Εταιρεία / ΦορέαςSpectricon
Ημερομηνία Δημοσίευσης10/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
Υπερσύνδεσμος

Η Spectricon είναι μια ταχέως εξελισσόμενη εταιρεία που αναπτύσσει μικροσκόπια υψηλής τεχνολογίας και συσκευές υπερφασματικής απεικόνισης. Αναζητούμε, για άμεση πρόσληψη, έναν (μια) φιλόδοξο (η) και ενεργητικό (η) διευθυντή (ρια) διεθνών πωλήσεων για να μας βοηθήσει να διευρύνουμε το πελατολόγιο μας. Η θέση αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα ηγηθεί της σχεδίασης και της εφαρμογής μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πωλήσεων, καθώς και της δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες. Συνηθισμένοι πελάτες μας είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα καθώς και ιδιώτες.

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου BSc ή/και MSc ή/και PhD στις επιστήμες ή στη μηχανική με τουλάχιστον πενταετή διεθνή εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις επιστημονικών οργάνων/συσκευών και με την δυνατότητα εργασίας με βάση τα Χανιά ή την Αθήνα.

Εάν ενδιαφέρεσθε να εργαστείτε σε ένα φιλικό, διεπιστημονικό περιβάλλον και είστε πρόθυμος να κάνετε τη διαφορά προωθώντας παγκοσμίως καινοτομίες που αλλάξουν τον κόσμο, τότε στείλτε ένα λεπτομερές βιογραφικό στο: info@spectricon.com  και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

2. The Best Company | Frontend Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςFrontend Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Responsibilities
• Develop or enhance existing user interface components following well-known React.js workflows
• Collaborate with backend engineers to spec, write, test, and deploy code that integrates with API endpoints
• Work cross-functionally with product, engineering, and designers to build elegant and modern experiences for users
• Communicate technical ideas and set direction on projects with a focus on solving business challenges
• Learn about and use new web technologies

Requirements
• Strong experience with modern JavaScript (ES6+)
• Strong experience with the React ecosystem (Redux, Saga, Hooks, Storybook)
• Experience in CSS Processors (e.g. Stylus, Less, PostCSS) and CSS-in-JS (e.g. Styled Components)
• Understanding of common browser APIs and recent extensions to the HTTP protocol as they relate to frontend development
• Understanding of how to write secure frontend code and an awareness of common web application security vulnerabilities
• Experience in server-side development (Node.js, PHP)

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Access to online courses and relevant resources
• Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
• Gear for your home office

3. The Best Company | Backend Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςBackend Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Requirements
• Professional experience in production-grade software, a strong understanding of the Go ecosystem and best practices
• Strong experience with data persistence using SQL DBMS (e.g. MySQL, PostgreSQL)
• Experience with Web API design and HTTP
• Strong troubleshooting and debugging skills
• Experience with design patterns and code architecture
• Team spirit with good communication skills
• Ability to take initiatives

Nice to have
• Experience with NoSQL databases (e.g. MongoDB)
• Solid Docker knowledge (build optimization, networks, Docker Compose, etc.)
• Strong understanding of concurrency and parallelism
• Knowledge of common Goroutine and channel patterns
• Implement reactive architecture, microservices, and REST APIs
• Experience with (or willing to dive in) Kubernetes

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Access to online courses and relevant resources
• Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
• Gear for your home office

4. The Best Company | Mobile Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςMobile Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Responsibilities
• Develop high-quality mobile app interfaces for both iOS and Android
• Collaborate with backend engineers to spec, write, test, and deploy code that integrates with API endpoints
• Work cross-functionally with product, engineering, and designers to build elegant and modern experiences for users
• Communicate technical ideas and set direction on projects with a focus on solving business challenges
• Learn about and use new web technologies

Requirements
• Strong experience with modern JavaScript (ES6+)
• Strong experience with the React and React Native ecosystem (e.g. Redux, Saga)
• Experience in writing unit tests (e.g. Jest, Testing Library) and/or E2E tests (e.g. Cypress)
• Familiar in Swift or Kotlin/Java.

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Access to online courses and relevant resources
• Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
• Gear for your home office

5. The Best Company | DevOps Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςDevOps Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Responsibilities
• Keep everything purring.
• Investigate anything and everything.
• Be security conscious and consider user privacy to be paramount.
• Evaluate and deploy new software to improve our fleet of servers and services.
• Upgrade and update our servers, software and use new features.
• Automate, automate, automate.
• Improve our CI for faster and more robust builds.
• Improve observability and monitoring across the board.
• Provide redundancy, load balancing, failover and other H/A techniques to improve resilience to failures.

Requirements
• Be comfortable using a terminal, and know your way around linux systems.
• Expertise with web and DB servers, such as Apache and MySQL.
• Have experience and enjoy scripting (mainly bash), and be able to follow existing script logic.
• Have a good understanding of the whole web stack, networks, packets, servers, dns, etc. how it all works and fits together.
• Be able to take on the responsibility of keeping things healthy. Own it.

Extras
• Comfortable programming in at least one language.
• Experience with Docker and microservices.
• Experience with Amazon Web Services.
• Experience with Jenkins, Kubernetes, Consul, Nomad or HAProxy.
• Familiar with the GDPR.
• Work experience in a highly available production environment.

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Access to online courses and relevant resources
• Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
• Gear for your home office

6. The Best Company | UI/UX Designer

Τίτλος ΘέσηςUI/UX Designer
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Your role
• Conduct solid qualitative and quantitative user research
• Own all sides of design process by creating and presenting user flows, customer journeys, and prototypes
• Work closely with developers to see design through to implementation
• Request early feedback through rapid prototypes or low fidelity wireframes
• Ability to empathize with BestPrice’s end-user pain points and needs
• Develop, maintain and create pixel perfect designs, mockups and specifications as needed
• Maintain consistency in visual elements and ensure that our design system and philosophy is applied across the product
• Collaborate with the Head of Product, Product Engineers, and Marketing team
• Stay on top of new technology and trends in UI/UX designs

Requirements
• Minimum 3 years experience in a relevant position
• Excellent Portfolio of UI/UX design solutions
• Proficiency in relevant creative tools (e.g. Figma, Sketch, Adobe XD)
• Experience working in an agile team environment throughout lifecycle
• Experience in user research and usability studies
• Strong analytical and problem-solving skills
• Excellent attention to detail and organization skills
• Familiarity with HTML, CSS & Javascript (nice to have)

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Work at a fast-growing company with a training budget and room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
Please make sure that you have included in your application a sample link of your UI/UX Portfolio.

7. The Best Company | Content Editor

Τίτλος ΘέσηςContent Editor
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform. It currently features more than 17 million products, over 3.500+ merchants and is entering a new and exciting growth phase. As part of its development plan, it is seeking to hire Content Editors for its Heraklion office. The successful candidate will have the opportunity to work in a fast paced environment at the forefront of eCommerce.

Key Responsibilities
• Research products and category information
• Check and review incoming products to BestPrice database
• Group and assign products to relevant categories
• Enrich product descriptions and technical specifications
• Understand product category needs and highlight potential issues
• Assist in the development of added value content for users

Requirements
• University degree
• Proficiency in computer use
• Excellent written and verbal communication skills both, in the greek and the english language
• Ability to manage and prioritise multiple tasks
• Attention to detail
• Consistent and punctual in meeting agreed timelines
• Collaborative, team player and enthusiastic
• Prior experience as a Content/Web Editor would be appreciated

Experience
• University degree
• Proficiency in computer use
• Excellent written and verbal communication skills in Greek language
• Fluency in English language
• Minimum 1-year experience as a Content Editor, Web Editor or similar position, preferably in an eCommerce environment
• Familiarity with Internet and new technologies

Skills
• Ability to manage and prioritise multiple tasks
• Excellent communication skills
• Clarity of thought and ability to communicate in text
• Attention to detail
• Consistent and punctual in meeting agreed timelines
• Collaborative, team player and enthusiastic

Benefits
• Training and professional development plan
• Career opportunities
• Pleasant work environment
• Helpful and friendly colleagues

8. The Best Company | Talent Acquisition Specialist

Τίτλος ΘέσηςTalent Acquisition Specialist
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform. It currently features more than 17 million products, over 3.500+ merchants and it’s growing rapidly. As part of our development plan, we are planning to hire a Talent Acquisition Specialist to organise and monitor our hiring efforts.

Your role
• Develop talent acquisition strategies and hiring plans
• Work closely with the our hiring managers, to understand their staffing needs and the required skills for each new job ad
• Handle the recruitment process end-to-end, from job posting and interviews to hiring and onboarding
• Provide a positive and pleasant experience for all candidates
• Act as a brand ambassador
• Participate in various HR internal projects

Requirements
• Proven work experience as a recruiter for at least 2 years (preferably in the tech industry)
• Outstanding verbal and written communication skills, both in Greek & English
• Bachelor’s degree in HR, Business Administration or relevant fields (a Master’s in HR would be a plus)
• Familiarity with social media and professional networks (i.e. Linkedln, Github etc)
• Great organizational and coordination skills
• Work experience in a tech environment is a strong plus

Benefits
• A competitive salary based on experience and skills
• The opportunity to be part of a growing and leading digital team in Greece
• A relaxed and modern workplace environment

9. The Best Company | Social Media & Marketing Associate

Τίτλος ΘέσηςSocial Media & Marketing Associate
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform at the forefront of e-commerce. With over 4 million visitors per month, it currently features 3.500+ merchants, more than 17 million products and is entering a new and exciting growth phase. As part of its development plan, it is seeking to hire a Social Media & Marketing Associate for its Athens office.

Key Responsibilities
• Writing clear, compelling copy for various mediums (e.g. Social Media posts, blog posts, ads, internal communication, etc)
• Research on current trends and audience preferences
• Design and implement a social media strategy
• Generate, edit, publish and share engaging content daily
• Stay up-to-date with current trends in social media
• Create content for press releases and presentations
• Monitor competitors’ marketing activities
• Proofread and edit articles, marketing materials & website text

Requirements
• Excellent written and verbal communication skills in Greek/English language
• Minimum 1-year experience in a similar position, preferably in a digital agency or an eCommerce environment
• Familiarity with social media and digital marketing
• Creativity and strong writing skills
• BSc degree in Marketing or other relevant Digital Business field will be an asset
• Ability to manage and prioritize multiple tasks
• Attention to detail
• Collaborative, team player, and enthusiastic

Benefits
• Training and professional development plan
• A relaxed and modern workplace environment
• The opportunity to be part of a growing and leading digital team in Greece
• You will collaborate with experienced & friendly colleagues, willing to help you be a part of a team & develop your skills