Ανοιχτές θέσεις εργασίας σε εταιρείες και φορείς του ΕΤΕΠ-Κ

BIOPIX-T|Software Engineer

Τίτλος ΘέσηςSoftware Engineer
Εταιρεία / Φορέας BIOPIX-T
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ORamaVR| Sales Manager

Τίτλος ΘέσηςSales Manager
Εταιρεία / Φορέας ORamaVR
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ORamaVR| Finance and Business Administration Assistant

Τίτλος ΘέσηςFinance and Business Administration Assistant
Εταιρεία / Φορέας ORamaVR
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ORamaVR| Inbound Marketing Specialist

Τίτλος ΘέσηςInbound Marketing Specialist
Εταιρεία / Φορέας ORamaVR
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BIOPIX-T | Quality Assurance Manager

Τίτλος ΘέσηςQuality Assurance Manager
Εταιρεία / Φορέας BIOPIX-T
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

We are BIOPIX-T, a biotechnology start-up in the field of diagnostics based in the Science and Technology Park of Crete (STEP-C). Our mission is to offer portable diagnostic devices to every potential end-user, regardless of financial status, geographical location and training. We keep growing our capabilities and we’re currently looking for a Quality Assurance Manager.

The Role

As a QA Manager you will work with our Compliance Department to ensure that BIOPIX-T procedures, applicable regulations and standards (regulatory requirements of Medical Devices and/or In Vitro Diagnostics Regulation of the European Union, ISO 13485, etc.) are followed throughout the company lifecycle and across all company products.

Responsibilities of the job include:

You support and enable our operations business partners regarding product care and product improvement activities as well as in all other quality aspects within the area of responsibility.
You ensure product quality and compliance to the regulatory requirements and the proper documentation of all activities.
In your role as quality responsible person, you support our business partners, review and approve changes, deviations and documents to ensure product quality and compliance.
You are the quality responsible person for design transfer or technical product transfer projects to ensure product quality and compliance.
You lead and/or support special projects or initiatives in the area of Quality and business partners.
You constantly optimize processes in order to increase quality and efficiency standards.

Skills

Essential

You have a Bachelor’s or Master’s degree in an Engineering or Life science discipline.
You bring along professional experience in Quality Assurance with the medical device regulations including ISO 13485 and/or IVDR regulations for the above-mentioned processes.
You have experience in process risk analysis and verification of product changes.
You have strong communication skills in both Greek and English.
You are able to lead a process improvement project.
You excel in a demanding interface role within a complex environment and have a solution-oriented mindset as well as good stakeholder management skills across all hierarchy levels.
You describe yourself as self-dependent, structured, quality oriented and determined.
You are a catalyst to the department’s strong team spirit

Desirable

Strong communication and leadership skills
Ability to coach others
Great attention to detail
Excellent organizational abilities
Reliable and trustworthy

On top of an exciting, vibrant and intellectually challenging workplace, we are offering:

Salary range €1600 – € 2100 gross/month (depending on skills and experience)

Flexible working hours, ability to occasionally work from home

Continuous learning and development opportunities.

CVs will be screened as they come in and only shortlisted applicants will be notified and given reasonable notice ahead of interview. All shortlisted applicants will be notified of the interview result within maximum 4 weeks’ time after the interview. The role is expected to commence as soon as possible.

BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. is an equal opportunity employer. We want applicants of diverse background and hire without regard to color, gender, religion, national origin, citizenship, disability, age, sexual orientation, or any other characteristic protected by law.

Phaistos Networks|Frontend Software Engineer

Τίτλος ΘέσηςFrontend Software Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad


Phaistos Networks is a leading R&D company, founded in 1997, on a mission to build powerful, elegant, data-driven products and services for people and businesses. We are passionate about technology and data, and we work hard to provide a human touch along with excellent service to our customers.

As we are accelerating our momentum as a leading Digital Marketing and Advertising Services company, we are seeking a Frontend Software Engineer to join our engineering team.

Our ideal candidate is an enthusiastic engineer with an innate thirst for knowledge and a “get things done” attitude. If you aspire being part of a digitally driven and innovation-led environment and you draw energy from the team, we would like to meet you.

Our company offers you the flexibility to work remote or in our offices in Heraklion Crete, Moires Crete and Athens.

About the Job/Responsibilities

Our new colleague will:

•Collaborate with other team members and partners
•Research and identify solutions
•Diagnose and troubleshoot technical issues
•Τalk to partners/clients through a series of actions, to provide valuable feedback and support
•Prioritize and manage several open issues at one time
•Develop web solutions using JavaScript technologies
•Develop and maintain unit tests and test automations
•Perform code reviews
•Contribute to the complete software development life cycle

Requirements:

•Good understanding of web architecture and how web works
•Excellent knowledge of HTML5, CSS3
•Strong experience on modern JavaScript (ES6) and front-end technologies like VueJS and ReactJS
•Familiarity with Docker
•Comfortable with CSS preprocessors like SASS and Stylus
•Experience with REST APIs
•Familiar with git-based workflows
•A broad understanding with “last mile” tools webpack

Will be considered a plus

•Knowledge of the digital advertising ecosystem
•Experience with unit testing and test automations
•Working experience with SCRUM and Agile methodologies
•Solid experience with RPC and GraphQl
•Experience with relational databases like MySQL
•Solid understanding of unit testing (Jest, Puppeteer, Cypress and PHP Unit)

We Offer

•Exciting & friendly work environment
•Career & competencies development
•Continuous training
•Competitive salary package

Phaistos Networks|Backend Software Engineer

Τίτλος ΘέσηςBackend Software Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Phaistos Networks is a leading R&D company, founded in 1997, on a mission to build powerful, elegant, data-driven products and services for people and businesses. We are passionate about technology and data, and we work hard to provide a human touch along with excellent service to our customers.

As we are accelerating our momentum as a leading Advertising Technology company, we are seeking a Backend Software Engineer to join our team in Heraklion, Crete and contribute to the company’s growth and expansion.

About the Job

As the Backend Software Engineer of Phaistos Networks, you will be responsible for the research and development of our new services. You need to be an enthusiastic engineer with an innate thirst for knowledge and a “get things done” attitude. If you aspire to be part of a digitally driven and innovation-led environment and you draw energy from the team, we would like to meet you.

Responsibilities

•Architecting, Building, and Testing new technologies and services
•Work with R&D teams to design, develop and deliver quality, production-ready code
•Contribute to the complete software development life cycle
•Develop multiple unique advertising products
•Collaborate with the frontend team to develop more functional code to enhance the user experience.
•Troubleshoot and debug applications
Gather and address technical and design requirements
•Collaborate with developers, designers and system administrators to identify new features

Qualifications and skills

•Bachelor’s degree, or equivalent experience
•Solid hands-on programming experience in one or more of the following programming languages: C, C++, Python, Java, Go, Rust
•Strong knowledge of version control with Git and git-based workflows
•Experience with relational databases like MySQL
•Familiarity with Docker
•Ability to quickly learn, understand and work with new emerging technologies and methodologies
•Great communication skills. Should be able to respond to feature requests, bugs reports, and ad-hoc questions
•Solid experience with APIs (REST, GraphQL, RPC, etc)

Would be considered a plus

•Worked in the digital advertising ecosystem
•Having experience in advertising systems
•Experience with GraphQL
•Familiar with microservices
•Experience with container management tools like Kubernetes
•Experience with GoLang
•Communication skills

Enartia | Mid/Senior Software engineer

Τίτλος ΘέσηςMid/Senior Software engineer
Εταιρεία / ΦορέαςEnartia
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

The role
The successful applicant will have an enthusiastic attitude for their work with significant experience in creating secure, high-performance applications, constantly improving and optimizing our existing and new infrastructure to deliver on our promise of optimal customer satisfaction.
We are continuously evolving with our technologies and processes, thus making the role ideal for anyone looking to learn and grow their skills. We believe we create an ideal environment to support the learning and put the idea into motion. We expect you to learn and adapt quickly to the changing world around us.

Skills and experience
•3+ years of experience as a Software Developer
•Solid experience in development with C# is a must.
•Java, PHP, css, javascript, React.js are a plus.
•Deep knowledge of OOP, design patterns and clean code principles
•Strong focus on testing and code quality
•Familiar with high availability solutions and SaaS/PaaS models
•Fluent in English
 
Additional Experience
•Microservices (experience with Docker and Kubernetes is a plus)
•Previous experience with platform integrations is a plus
•Prior work experience with Hosting, Email, VPS, Domains, SSL is a plus

Benefits
•Work from anywhere in Greece (fully remote setup)
•Laptop & Equipment
•Competitive Salary
•Agile software development
•Periodic training sessions
•Private health insurance
•Work-life balance environment
•Ticket Restaurant
•Extra days off
•Recommend a friend Bonus

BIOPIX-T | IT Manager

Τίτλος ΘέσηςIT Manager
Εταιρεία / Φορέας BIOPIX-T
Ημερομηνία Δημοσίευσης03/09/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BIOPIX-T, a biotechnology start-up in the field of diagnostics based in the Science and Technology Park of Crete (STEP-C) and our mission is to offer portable diagnostic devices to every potential end-user, regardless of financial status, geographical location and training. We currently have a vacancy for an IT Manager who will be leading on the company’s IT projects.

Your role
• performing server administration tasks, including user/group administration, security permissions, group policies, print services, research event log warnings and errors, and resource monitoring, ensuring system architecture components work together seamlessly
• working on maintaining internal infrastructure requirements including, laptop and desktop computers, servers, routers, switches, firewalls, printers, phones, security updates
• supporting internet, intranet, LANs, WANs, and network segments
• assisting in troubleshooting, identifying root cause, and providing technical support when needed
• performing routine/scheduled audits of the systems
• performing or delegating regular backup operations and implement appropriate processes for data protection, disaster recovery, and failover procedures
• building an internal wiki with technical documentation, manuals and IT policies
• preparing reference for users by writing operating instructions

Essential

• Experience with scripting and automation tools
• Strong knowledge of systems and networking software, hardware, and networking protocols
• Knowledge of system security (e.g. intrusion detection systems) and data backup/recovery
• Experience with databases, networks (LAN, WAN) and patch management
• Experience with managing operating systems (Windows, Linux)
• Problem solving skills
• Experience in presenting technical information
• Experience in network design and implementation
• Performance tuning, network performance tuning
• Database performance tuning
• Bachelor’s and/or Master’s degree in Computer Science or similar

Nice to have

• System administration and IT certifications in Linux, Microsoft, Azure AD or other network related fields are a plus
• Experience on ISO 27001

On top of an exciting, vibrant and intellectually challenging workplace, we are offering:

• Continuous learning and development opportunities as the company grows
• An attractive salary package
• Flexible working hours, ability to occasionally work from home

Please note CVs will be screened as they come in and only shortlisted applicants will be notified and given reasonable notice ahead of interview. All shortlisted applicants will be notified of the interview result within maximum 4 weeks’ time after the interview. The role is expected to commence as soon as possible.
BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. is an equal opportunity employer. We want applicants of diverse background and hire without regard to color, gender, religion, national origin, citizenship, disability, age, sexual orientation, or any other characteristic protected by law.

The Best Company| Human Resources Generalist

Τίτλος ΘέσηςHuman Resources Generalist
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης28/06/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform. It currently features more than 18 million products, over 3.500+ merchants and it’s growing rapidly. As part of our development plan, we are planning to hire a Human Resources Generalist both to assist with our growing team’s needs and talent acquisition.

Your role
• Oversee employee onboarding
• Handle internal communication
• Assist with day to day operations
• Organise internal staff processes
• Advocate company culture
• Ensure compliance with labor regulations
• Assist with the recruitment process

Requirements
• Bachelor’s degree in HR, Business Administration or relevant fields (a Master’s in HR would be a plus)
• 2 years of experience in HR positions (ideally in a tech environment)
• Good knowledge of employment/labor laws
• Fluency in both Greek and English
• Ability to communicate effectively both internally and with third parties
• Problem-solving mindset & capable with multitasking
• Team spirit & strong interpersonal skills
• Exceptional organizational and coordination skills.
• Passion about people happiness

Benefits
• A competitive salary based on experience and skills
• The opportunity to be part of a growing and leading digital team in Greece
• A relaxed and modern workplace environment

The Best Company| Sales Associate

Τίτλος ΘέσηςSales Associate
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης28/06/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform. It currently features more than 18 million products, over 3.500+ merchants and is entering a new and exciting growth phase.

As part of its development plan, it is seeking to hire a Sales Associate. The successful candidate will have the opportunity to work in a fast paced environment at the forefront of eCommerce.

Key Responsibilities
• Build strong, long-lasting relationships with clients
• Handle day-to-day communications (online & offline)
• Support Account Managers in handling their partner accounts
• Create and give training presentations to customers
• Provide administrative support on day to day processes and tasks
• Monitor partner compliance with regulations and company policies
• Enable partners to make the most out of BestPrice’s services

Requirements
• The successful candidate should be a keen learner with great communication skills.

Desired Qualifications
• Proven work experience in sales or client service/support
• BSc degree in Marketing, Advertising, Business Administration or relevant field
• A basic understanding of eCommerce and sales concepts
• Excellent communication and interpersonal skills
• A team player and self-motivated
• Solid presentation skills
• Proactive with a strong drive to succeed
• Fluent in English and Greek
•Prior experience with the eCommerce ecosystem would be considered a plus

Benefits
• The opportunity to be part of a growing and leading digital team in Greece
• A relaxed and modern workplace environment
• Training and professional development plan
• Helpful and friendly colleagues

SUNLIGHT | Support Engineer

Τίτλος ΘέσηςSupport Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςSUNLIGHT
Ημερομηνία Δημοσίευσης24/06/2022
Καταληκτική Ημερομηνία15/07/2022
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Here at Sunlight.io, we are looking for a Technical Support Engineer to provide enterprise-level assistance to our customers.

You will diagnose and troubleshoot software and hardware problems and help our customers install applications and programs. Technical Support Engineer responsibilities include resolving network issues, configuring operating systems and using remote desktop connections to provide immediate support.

You will use email and video conferencing applications to give clients answers to complex IT issues. Microsoft, Cisco, Linux or similar certification is a plus. If you’re naturally a helper, enjoy assisting people with computer issues and are able to explain technical details simply, we’d like to meet you. Ultimately, you will be a person our customers trust. They will rely on you to provide timely and accurate solutions to their technical problems

SUNLIGHT | Support Engineer Team Lead

Τίτλος ΘέσηςSupport Engineer Team Lead
Εταιρεία / ΦορέαςSUNLIGHT
Ημερομηνία Δημοσίευσης24/06/2022
Καταληκτική Ημερομηνία15/07/2022
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Here at Sunlight.io, we are looking for a qualified team leader to manage our team and provide effective guidance. You will be responsible for leading by example supervising, managing and motivating team members on a daily basis.

As a team leader, you will be the contact point for all team members, so your communication skills should be excellent. You should also be able to act proactively to ensure smooth team operations and effective collaboration. Ultimately, you should lead by setting a good example and engage the team to achieve goals. Your team will operate in an 8 hours per day 7 days a week shift, covering weekends and holidays in a rotation. You will lead the team with your technical aptitude to provide enterprise-level assistance to our customers.

JADBio | Lead Frontend Software Engineer

Τίτλος ΘέσηςLead Frontend Software Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςJADBio
Ημερομηνία Δημοσίευσης23/06/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

JADBio is a fast growing company, in Europe and the US, and we’re on a mission: to make machine learning accessible to every life scientist and biodata analyst regardless of coding expertise.  Our JADBio Platform team works with researchers, universities and biotechnology institutions globally to offer our services directly through our UI platform or our API. We help our partners to integrate with our automated machine learning services. The team’s goals are to drive the growth of JADBio through partnerships and integrations by creating a world class product delivered to all life scientists around the world.

About the Job
We are looking for a senior frontend software engineer to strengthen our engineering team. As a lead engineer you will be responsible for the development and maintenance of the JADBio frontend. Additionally, you will be expected to follow industry standard coding practices and technologies.

Skills and Qualifications
Must-have:
• Bachelor’s degree in computer science or related field
• Strong background in Angular and Typescript
• Proficient in CSS, HTML, and writing cross-browser compatible code
• Knowledge of Git version control
• Excellent communication, teamwork & problem solving skills
• Independent thinking, ability to work autonomously, coming up with proposals and
solutions, taking initiatives
• Professional working proficiency in English
• Fulfilled military obligations, where applicable.

Nice-to-have:
• Experience with Typescript/Angular unit testing frameworks
• Experience with Webdriver integration testing frameworks
• Experience in developing full-stack web applications using the following technologies
○ Java, Spring Frameworks
○ Bootstrap, JPA Hibernate

Interested? Send us an email at careers@jadbio.com attaching your CV

Phaistos Networks | Backend Software Engineer

Τίτλος ΘέσηςBackend Software Engineer
Εταιρεία / ΦορέαςPhaistos Networks
Ημερομηνία Δημοσίευσης21/06/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Phaistos Networks is a leading R&D company, founded in 1997, on a mission to build powerful, elegant, data-driven products and services for people and businesses. We are passionate about technology and data, and we work hard to provide a human touch along with excellent service to our customers.

As we are accelerating our momentum as a leading Advertising Technology company, we are seeking a Backend Software Engineer to join our team in Heraklion, Crete and contribute to the company’s growth and expansion.

About the Job
As the Backend Software Engineer of Phaistos Networks, you will be responsible for the research and development of our new services. You need to be an enthusiastic engineer with an innate thirst for knowledge and a “get things done” attitude. If you aspire to be part of a digitally driven and innovation-led environment and you draw energy from the team, we would like to meet you.

Responsibilities
• Architecting, Building, and Testing new technologies and services
• Work with R&D teams to design, develop and deliver quality, production-ready code
• Contribute to the complete software development life cycle
• Develop multiple unique advertising products
• Collaborate with the frontend team to develop more functional code to enhance the user experience.
• Troubleshoot and debug applications
• Gather and address technical and design requirements
• Collaborate with developers, designers and system administrators to identify new features

Qualifications and skills
• Bachelor’s degree, or equivalent experience
• Solid hands-on programming experience in one or more of the following programming languages: C, C++, Python, Java, Go, Rust
• Strong knowledge of version control with Git and git-based workflows
• Experience with relational databases like MySQL
• Familiarity with Docker
• Ability to quickly learn, understand and work with new emerging technologies and methodologies
• Great communication skills. Should be able to respond to feature requests, bugs reports, and ad-hoc questions
• Solid experience with APIs (REST, GraphQL, RPC, etc)

Would be considered a plus
• Worked in the digital advertising ecosystem
• Having experience in advertising systems
• Experience with GraphQL
• Familiar with microservices
• Experience with container management tools like Kubernetes
• Experience with GoLang
• Communication skills

Oxygen (Cloud Services) | Junior Marketing Specialist

Τίτλος ΘέσηςJunior Marketing Specialist
Εταιρεία / ΦορέαςOxygen (Cloud Services)
Ημερομηνία Δημοσίευσης20/06/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

Oxygen (Cloud Services PC), is licensed for Electronic Invoicing from AADE, with headquarters in the Foundation of Research and Technology Park (FORTH) in Heraklion, Crete.  Oxygen was founded in 2017 and is changing the electronic invoicing industry in Greece. Oxygen is looking for an aspiring marketing specialist to help with overall marketing strategy and execution, to increase brand awareness and drive web traffic. In this role you will be able to prove (and improve!) your skills and make a real impact in a company where ideas are welcome and people are encouraged to forge their own path.

Responsibilities
• Assists with the execution of digital advertising, such as GDN, Search, Facebook/IG, Programmatic and other means of advertising, in collaboration with ad agencies and other stakeholders
• Collaborate with internal / extrenal marketing teammates and designers to create effective communication strategies
• Coordinates relationships with marketing agencies, distributes and escalates matters accordingly
• Able to suggest comprehensive proposals for our corporate identity 
• Brainstorm and develop ideas for creative marketing activities
• Assists with market research activities and competition analysis by gathering marketing data and intelligence via desk research
• Writes content for website, newsletters, social media posts and other digital properties as required
• Manages digital content on relevant CMS of Oxygen, e.g. website updates, campaign landing pages, etc
• Keep up to date with growth strategies across different channels
• Monitor and improve our customer nurturing campaigns 
• Prepares marketing collateral such as presentations, brochures, banners etc and coordinates print production process and logistics
• Marketing event organization
 
Requirements 
• Excellent writing and oral communication skills in English (B2 and above) and Greek
• Ability to manage multiple social accounts 
• Ability to work under pressure in a fast-paced, deadline-driven environment.
• Highly motivated, responsible, results oriented
• Keep-learning mentality
• Understanding of how to manage priorities and great attention to detail
• Excellent organizational and multitasking skills
• Team player and problem-solver 
• Both creative and analytical mindset
• Proficiency in Microsoft Office Suite, Google Suite, Slack
 
Good to have 
• Degree oriented in advertising, marketing, business administration  or related field
• 1 year in an entry-level role in Marketing is preferred
• Relevant work experience even with personal projects e.g. articles, personal blog. 

Our team is our number one priority, so the company offers
• Competitive remuneration package, including performance bonus and benefits
• Internal wellbeing actions
• Excellent working Environment 
• Ability for Semi-Remote working
• Group health/medical insurance package
• Laptop & all hardware you will need
 
Inquires at: 
CLOUD SERVICES PC
Foundation of Research & Technology – Greece
N. Plastira 100 – Building C 115
Phone: 215 215 4433
Email: career@oxygen.gr
Company website: www.oxygen.gr
(Full CV / Portfolio / Personal Projects / Git Folder / Linkedin)

The Best Company | Frontend Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςFrontend Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Responsibilities
• Develop or enhance existing user interface components following well-known React.js workflows
• Collaborate with backend engineers to spec, write, test, and deploy code that integrates with API endpoints
• Work cross-functionally with product, engineering, and designers to build elegant and modern experiences for users
• Communicate technical ideas and set direction on projects with a focus on solving business challenges
• Learn about and use new web technologies

Requirements
• Strong experience with modern JavaScript (ES6+)
• Strong experience with the React ecosystem (Redux, Saga, Hooks, Storybook)
• Experience in CSS Processors (e.g. Stylus, Less, PostCSS) and CSS-in-JS (e.g. Styled Components)
• Understanding of common browser APIs and recent extensions to the HTTP protocol as they relate to frontend development
• Understanding of how to write secure frontend code and an awareness of common web application security vulnerabilities
• Experience in server-side development (Node.js, PHP)

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Access to online courses and relevant resources
• Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
• Gear for your home office

The Best Company | Backend Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςBackend Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Requirements
• Professional experience in production-grade software, a strong understanding of the Go ecosystem and best practices
• Strong experience with data persistence using SQL DBMS (e.g. MySQL, PostgreSQL)
• Experience with Web API design and HTTP
• Strong troubleshooting and debugging skills
• Experience with design patterns and code architecture
• Team spirit with good communication skills
• Ability to take initiatives

Nice to have
• Experience with NoSQL databases (e.g. MongoDB)
• Solid Docker knowledge (build optimization, networks, Docker Compose, etc.)
• Strong understanding of concurrency and parallelism
• Knowledge of common Goroutine and channel patterns
• Implement reactive architecture, microservices, and REST APIs
• Experience with (or willing to dive in) Kubernetes

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Access to online courses and relevant resources
• Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
• Gear for your home office

The Best Company | Mobile Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςMobile Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Responsibilities
• Develop high-quality mobile app interfaces for both iOS and Android
• Collaborate with backend engineers to spec, write, test, and deploy code that integrates with API endpoints
• Work cross-functionally with product, engineering, and designers to build elegant and modern experiences for users
• Communicate technical ideas and set direction on projects with a focus on solving business challenges
• Learn about and use new web technologies

Requirements
• Strong experience with modern JavaScript (ES6+)
• Strong experience with the React and React Native ecosystem (e.g. Redux, Saga)
• Experience in writing unit tests (e.g. Jest, Testing Library) and/or E2E tests (e.g. Cypress)
• Familiar in Swift or Kotlin/Java.

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Access to online courses and relevant resources
• Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
• Gear for your home office

The Best Company | DevOps Engineer (Remote)

Τίτλος ΘέσηςDevOps Engineer (Remote)
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Responsibilities
• Keep everything purring.
• Investigate anything and everything.
• Be security conscious and consider user privacy to be paramount.
• Evaluate and deploy new software to improve our fleet of servers and services.
• Upgrade and update our servers, software and use new features.
• Automate, automate, automate.
• Improve our CI for faster and more robust builds.
• Improve observability and monitoring across the board.
• Provide redundancy, load balancing, failover and other H/A techniques to improve resilience to failures.

Requirements
• Be comfortable using a terminal, and know your way around linux systems.
• Expertise with web and DB servers, such as Apache and MySQL.
• Have experience and enjoy scripting (mainly bash), and be able to follow existing script logic.
• Have a good understanding of the whole web stack, networks, packets, servers, dns, etc. how it all works and fits together.
• Be able to take on the responsibility of keeping things healthy. Own it.

Extras
• Comfortable programming in at least one language.
• Experience with Docker and microservices.
• Experience with Amazon Web Services.
• Experience with Jenkins, Kubernetes, Consul, Nomad or HAProxy.
• Familiar with the GDPR.
• Work experience in a highly available production environment.

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Access to online courses and relevant resources
• Work at a fast-growing company with room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
• Gear for your home office

The Best Company | UI/UX Designer

Τίτλος ΘέσηςUI/UX Designer
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

At BestPrice we’re on a mission to connect consumers, retailers, and brands into a human-centric ecosystem. BestPrice.gr is processing more than 17 million products from 3.500+ merchants daily, and over 4 million users per month are using it.
As part of our Engineering team, you will work in a fast-paced, dynamic and cross-functional environment, using cutting-edge technologies.

Your role
• Conduct solid qualitative and quantitative user research
• Own all sides of design process by creating and presenting user flows, customer journeys, and prototypes
• Work closely with developers to see design through to implementation
• Request early feedback through rapid prototypes or low fidelity wireframes
• Ability to empathize with BestPrice’s end-user pain points and needs
• Develop, maintain and create pixel perfect designs, mockups and specifications as needed
• Maintain consistency in visual elements and ensure that our design system and philosophy is applied across the product
• Collaborate with the Head of Product, Product Engineers, and Marketing team
• Stay on top of new technology and trends in UI/UX designs

Requirements
• Minimum 3 years experience in a relevant position
• Excellent Portfolio of UI/UX design solutions
• Proficiency in relevant creative tools (e.g. Figma, Sketch, Adobe XD)
• Experience working in an agile team environment throughout lifecycle
• Experience in user research and usability studies
• Strong analytical and problem-solving skills
• Excellent attention to detail and organization skills
• Familiarity with HTML, CSS & Javascript (nice to have)

Benefits
• Full-time position with a competitive salary
• Work at a fast-growing company with a training budget and room to grow both technically and professionally
• Unique working experience as a valuable part of an ambitious and open-minded team
Please make sure that you have included in your application a sample link of your UI/UX Portfolio.

The Best Company | Content Editor

Τίτλος ΘέσηςContent Editor
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform. It currently features more than 17 million products, over 3.500+ merchants and is entering a new and exciting growth phase. As part of its development plan, it is seeking to hire Content Editors for its Heraklion office. The successful candidate will have the opportunity to work in a fast paced environment at the forefront of eCommerce.

Key Responsibilities
• Research products and category information
• Check and review incoming products to BestPrice database
• Group and assign products to relevant categories
• Enrich product descriptions and technical specifications
• Understand product category needs and highlight potential issues
• Assist in the development of added value content for users

Requirements
• University degree
• Proficiency in computer use
• Excellent written and verbal communication skills both, in the greek and the english language
• Ability to manage and prioritise multiple tasks
• Attention to detail
• Consistent and punctual in meeting agreed timelines
• Collaborative, team player and enthusiastic
• Prior experience as a Content/Web Editor would be appreciated

Experience
• University degree
• Proficiency in computer use
• Excellent written and verbal communication skills in Greek language
• Fluency in English language
• Minimum 1-year experience as a Content Editor, Web Editor or similar position, preferably in an eCommerce environment
• Familiarity with Internet and new technologies

Skills
• Ability to manage and prioritise multiple tasks
• Excellent communication skills
• Clarity of thought and ability to communicate in text
• Attention to detail
• Consistent and punctual in meeting agreed timelines
• Collaborative, team player and enthusiastic

Benefits
• Training and professional development plan
• Career opportunities
• Pleasant work environment
• Helpful and friendly colleagues

The Best Company | Talent Acquisition Specialist

Τίτλος ΘέσηςTalent Acquisition Specialist
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform. It currently features more than 17 million products, over 3.500+ merchants and it’s growing rapidly. As part of our development plan, we are planning to hire a Talent Acquisition Specialist to organise and monitor our hiring efforts.

Your role
• Develop talent acquisition strategies and hiring plans
• Work closely with the our hiring managers, to understand their staffing needs and the required skills for each new job ad
• Handle the recruitment process end-to-end, from job posting and interviews to hiring and onboarding
• Provide a positive and pleasant experience for all candidates
• Act as a brand ambassador
• Participate in various HR internal projects

Requirements
• Proven work experience as a recruiter for at least 2 years (preferably in the tech industry)
• Outstanding verbal and written communication skills, both in Greek & English
• Bachelor’s degree in HR, Business Administration or relevant fields (a Master’s in HR would be a plus)
• Familiarity with social media and professional networks (i.e. Linkedln, Github etc)
• Great organizational and coordination skills
• Work experience in a tech environment is a strong plus

Benefits
• A competitive salary based on experience and skills
• The opportunity to be part of a growing and leading digital team in Greece
• A relaxed and modern workplace environment

The Best Company | Social Media & Marketing Associate

Τίτλος ΘέσηςSocial Media & Marketing Associate
Εταιρεία / ΦορέαςThe Best Company
Ημερομηνία Δημοσίευσης13/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

BestPrice is a leading discovery, research and price comparison platform at the forefront of e-commerce. With over 4 million visitors per month, it currently features 3.500+ merchants, more than 17 million products and is entering a new and exciting growth phase. As part of its development plan, it is seeking to hire a Social Media & Marketing Associate for its Athens office.

Key Responsibilities
• Writing clear, compelling copy for various mediums (e.g. Social Media posts, blog posts, ads, internal communication, etc)
• Research on current trends and audience preferences
• Design and implement a social media strategy
• Generate, edit, publish and share engaging content daily
• Stay up-to-date with current trends in social media
• Create content for press releases and presentations
• Monitor competitors’ marketing activities
• Proofread and edit articles, marketing materials & website text

Requirements
• Excellent written and verbal communication skills in Greek/English language
• Minimum 1-year experience in a similar position, preferably in a digital agency or an eCommerce environment
• Familiarity with social media and digital marketing
• Creativity and strong writing skills
• BSc degree in Marketing or other relevant Digital Business field will be an asset
• Ability to manage and prioritize multiple tasks
• Attention to detail
• Collaborative, team player, and enthusiastic

Benefits
• Training and professional development plan
• A relaxed and modern workplace environment
• The opportunity to be part of a growing and leading digital team in Greece
• You will collaborate with experienced & friendly colleagues, willing to help you be a part of a team & develop your skills

Spectricon | Διευθυντής Πωλήσεων Επιστημονικών Οργάνων

Τίτλος ΘέσηςΔιευθυντής Πωλήσεων Επιστημονικών Οργάνων
Εταιρεία / ΦορέαςSpectricon
Ημερομηνία Δημοσίευσης10/05/2022
Καταληκτική Ημερομηνία
Υπερσύνδεσμος

Η Spectricon είναι μια ταχέως εξελισσόμενη εταιρεία που αναπτύσσει μικροσκόπια υψηλής τεχνολογίας και συσκευές υπερφασματικής απεικόνισης. Αναζητούμε, για άμεση πρόσληψη, έναν (μια) φιλόδοξο (η) και ενεργητικό (η) διευθυντή (ρια) διεθνών πωλήσεων για να μας βοηθήσει να διευρύνουμε το πελατολόγιο μας. Η θέση αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα ηγηθεί της σχεδίασης και της εφαρμογής μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πωλήσεων, καθώς και της δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες. Συνηθισμένοι πελάτες μας είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα καθώς και ιδιώτες.

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου BSc ή/και MSc ή/και PhD στις επιστήμες ή στη μηχανική με τουλάχιστον πενταετή διεθνή εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις επιστημονικών οργάνων/συσκευών και με την δυνατότητα εργασίας με βάση τα Χανιά ή την Αθήνα.

Εάν ενδιαφέρεσθε να εργαστείτε σε ένα φιλικό, διεπιστημονικό περιβάλλον και είστε πρόθυμος να κάνετε τη διαφορά προωθώντας παγκοσμίως καινοτομίες που αλλάξουν τον κόσμο, τότε στείλτε ένα λεπτομερές βιογραφικό στο: info@spectricon.com  και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.