ΕΤΕΠ-Κ: Μια κοινότητα που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την καινοτομία

Ενημερωθήτε για τα τελευταία νέα και εκδηλώσεις για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα και διεθνώς.