ΕΤΕΠ-Κ: Μια κοινότητα που υποστηρίζει και προωθεί την ανάπτυξη και την καινοτομία

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και τις εκδηλώσεις για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς.